twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

20 жилийн ойн баярын хуваарь

Posted in Мэдээ

Tusuw1

9 ДҮГЭЭР САРЫН 20 (ПҮРЭВ)
10:00 цагт - Пастор удирдагчдын семинар (Амьд Үг Чуулган)
19:00 цагт - Оройн конференц (UB PALACE- Royal)

9 ДҮГЭЭР САРЫН 21 (БААСАН)
10:00 цагт - Пастор удирдагчдын семинар (Амьд Үг Чуулган)
19:00 цагт - Оройн конференц (UB PALACE- Royal)

9 ДҮГЭЭР САРЫН 22 (БЯМБА)
19:00 - 21:00 - Магтаалын концерт (UB PALACE-Royal)

9 ДҮГЭЭР САРЫН 23 (НЯМ)
11:00 Цагт - 20 жилийн ойн нэгдсэн баярын цуглаан - (UB PALACE)
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.