twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
Тонг Лю

Тонг Лю

Үүрэг: АНУ-ын Амийн Гол сүмийн тэргүүн пастор
Сүүлийн үеийн номлол
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.