SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Value

Бичсэн Амарбаясгалан on . Posted in value

Үнэт зүйлсээ дагацгаая

1. Христ адил үйлчлэх

2. Энэрэнгүй сэтгэл

3. Багийн үйлчлэл

4. Эв нэгдэл

5. Өгөөмөр хандлага

6. Христ доторх онц сайн чанар