SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Шүүх:
Л.Батболд
2023 оны 6 сарын 18, Ням гариг
Үзсэн: 405
О.Отгонбаатар
2023 оны 6 сарын 4, Ням гариг
Үзсэн: 386
1. Хуучин хүн ямар байсныг марталгүй Бурханд таларх 2.Шинэ хүнийг өмссөн 3.Шинэ хүний амьдралаар амьдрах нь
Л.Батболд
2023 оны 5 сарын 28, Ням гариг
Үзсэн: 421
49 мин
Л.Сүх-Очир
2023 оны 5 сарын 14, Ням гариг
Үзсэн: 283
Номлогч: Бүсийн пастор Л.Сүх-Очир Сэдэв: "Шинэ хүнийг өмс" Эшлэл: Ефес 4:17-24