SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Шүүх:
Л.Сүх-Очир
2023 оны 5 сарын 14, Ням гариг
Үзсэн: 47
Номлогч: Бүсийн пастор Л.Сүх-Очир Сэдэв: "Шинэ хүнийг өмс" Эшлэл: Ефес 4:17-24
Л.Сүх-Очир
2023 оны 3 сарын 19, Ням гариг
Үзсэн: 86
Итгэлээр өсөхийн тулд та хэр их хичээл зүтгэл гаргадаг вэ? Ариун Сүнсээр хөтлөгдөн гал халуун байхын тулд биднээс шалтгаалах 5 чухал зүйлийг Паул элч хэлжээ.