SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Түлхүүр үгтэй номлол - итгэл

Л.Батболд
2013 оны 6 сарын 30, Ням гариг
Үзсэн: 4154
45 мин
Итгэл - Бурханыг хүндлэхэд Итгэл - Бурхантай хамт алхахад Итгэл - Хөдөлмөрлөхөд Итгэл - Бурханыг хүлээхэд сургадаг
Л.Батболд
2013 оны 6 сарын 23, Ням гариг
Үзсэн: 5307
55 мин
Итгэл мэдлэгээс ирдэг, Итгэл цэвэр мөс чанарыг шаарддаг, Итгэл хайраар ажилладаг. Итгэлд саад болдог зүйл бол хуучин амьдралын бодлын цайз юм.